Darmowa dostawa od 250 zł

Kontakt

Kolscy Fanatycy

ul.Toruńska 16, 62-600 Koło

tel.: 535 249 185

E-mail: sklep@kolscyfanatycy.pl

NIP: 666 208 94 91

 

Godziny otwarcia sklepu stacjonarnego:

Poniedziałek - piątek 10-18

Sobota 9-13

Producenci
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KOLSCY FANATYCY
http://kolscyfanatycy.pl

 
§1 DEFINICJE
1. Użyte w niniejszym regulaminie wyrażenia oznaczają:
REGULAMIN – niniejszy regulamin sklepu internetowego kolscyfanatycy.pl
SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem kolscyfanatycy.pl
KONSUMENT – zgodnie z art. 22(1) Kodeksu cywilnego osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
KLIENT – niebędąca Konsumentem osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu
SPRZEDAWCA – Kolscy Fanatycy sc K.Gołembski, A.Grabowski, ul. Toruńska 16, 62-600 Koło, NIP 666 208 94 91,
KUPUJĄCY – Konsument lub Klient
UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze Sklepu
UMOWA – umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu
SIEDZIBA SKLEPU – ul. Toruńska 16, 62-600 Koło
KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93)
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827)
USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883)
USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204)
 
§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. 1.Regulamin ten dotyczy zasad korzystania z sklepu internetowego kolscyfanatycy.pl zwanego dalej Sklepem. Sklep powstał na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na terytorium RP.
2. Sklep prowadzony jest przez Krzysztofa Gołembskiego i Arkadiusza Grabowskiego prowadzących działalnością gospodarczą pod nazwą Kolscy Fanatycy sc K.Gołembski, A.Grabowski, ul.Toruńska 16, 62-600 Koło, NIP 666 208 94 91
3. Sklep internetowy jest prowadzony pod adresem kolscyfanatycy.pl
4. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego sklep. Regulamin dotyczy wszystkich Użytkowników.
5. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość.
6. W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Kupujący może skorzystać z prawa do negocjacji warunków Umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin. W przeciwnym wypadku treść Regulaminu stanowi treść zawartej Umowy.
7. Treść Umowy zostaje utrwalona oraz udostępniona Kupującemu na trwałym nośniku.
8. W celu prawidłowego dokonania zakupów w Sklepie wymagane jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu, korzystanie z systemu Windows XP lub nowszego oraz z jednej z następujących przeglądarek internetowych:
a) Google Chrome,
b) Opera,
c) Internet Explorer,
d) Mozilla Firefox.
9. Korzystanie z usług sklepu oznacza akceptację regulaminu.
 
§3 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
1. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż detaliczna odzieży kibicowskiej, ulicznej, patriotycznej, akcesoriów kibicowskich  oraz innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Ceny podane na stronie Sklepu wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

 
§3 REJESTRACJA
1. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu możliwe jest po dokonaniu procedury rejestracji jako nowy klient lub używając istniejącego już konta.
2. Rejestracja jest bezpłatna i odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem kolscyfanatycy.pl/rejestracja.html.
3. Użytkownik jest zobowiązany podać w formularzu rejestracyjnym prawdziwe dane. W przeciwnym wypadku zamówienie może zostać niezrealizowane.
4. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procedury Rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) adres (ulica i numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, województwo),
c) numer telefonu,
d) adres e-mail.
5. Po prawidłowym wypełnieniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego zostanie utworzone konto Użytkownika.
6. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procedury rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik zobowiązany jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością. Jeżeli jednak powyższa zmiana nastąpi po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest ponadto zobowiązany do poinformowania o tym Sklepu.
 
§4 PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
1. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu przez formularz znajdujący się na stronie internetowej Sklepu.
2. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie drogą telefoniczną pod numerem 535249185 w godzinach Działania Sklepu.
3. Zamówienia realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w Godzinach Działania Sklepu.
4. Informacje o produktach prezentowane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
5. Złożenie zamówienia przez Kupującego stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
6. W celu złożenia zamówienia należy dodać produkt do „Koszyka” a następnie wybrać opcję „zamów”. Klient może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na konto Użytkownika lub skorzystać z formularza dla nowego klienta. Kolejnym etapem jest określenie sposobu wysyłki towaru oraz wybór sposobu uiszczenia płatności. Po dokonaniu tych czynności należy wybrać przycisk „zamawiam i płacę” w celu potwierdzenia złożonego zamówienia.
7. Klient, który zarejestruje się na stronie internetowej Sklepu, ma możliwość śledzenia statusu zamówienia, przeglądania historii zakupów oraz korzystania z rabatów. Wymienione uprawnienia nie dotyczą Klienta składającego zamówienie bez rejestracji.
8. Podstawą realizacji zamówienia jest prawidłowo wypełniony formularz zamówienia.
9. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Kupującemu istotnych postanowień umowy następuje poprzez przesłanie na podany przez klienta adres e-mail specyfikacji zamówienia, treści Regulaminu oraz doręczenie Kupującemu wraz towarem paragonu albo faktury VAT według wyboru Kupującego.
10. Sklep nie udostępnia danych osobowych, podanych przy rejestracji osobom trzecim, chyba że na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
11. Zakazane jest umieszczanie komentarzy:
a) niosących treści bezprawne,
b) zamieszczanie obelżywych lub oszczerczych informacji, zawierających pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite;
c) podawanie fałszywych lub mylących informacji;
d) naruszających  prawa osób trzecich;
e) rozpowszechniających spam;
9.Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

 
§5 SPOSÓB PŁATNOŚCI
1. Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:
a) przedpłata – przelew albo wpłata na rachunek bankowy 17 1050 1520 1000 0090 7400 1224 ing banki;
b) przy odbiorze – należność pobiera pracownik Poczty Polskiej w imieniu Sklepu.

2. W przypadku wyboru formy płatności na zasadzie przedpłaty, klient jest zobowiązany uiścić płatność w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności we wskazanym terminie zamówienie zostanie anulowane.
3. Kupujący dokonuje zakupu towarów według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez firmę kurierską. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
5. W przypadku płatności realizowanej przelewem bankowym lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu: imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia.
 
§6 REALIZACJA DOSTAWY
1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.
2. Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej.
3. Koszt dostawy produktu ponosi Kupujący.
4. Sposoby dostawy wraz z wysokością kosztów dostawy są widoczne na poziomie Koszyka.
5. W przypadku niektórych towarów możliwy jest wyłącznie odbiór w Siedzibie Sklepu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu odbioru.
6. Towary są przekazywane przez Sklep do wysyłki w terminie 1-3 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia.
7. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z powodu niedostępności zamówionego towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego.
8. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie określonych przez Kupującego z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Kupującego spełnić świadczenie zastępcze.
9. Kupujący jest uprawniony do wyboru innej formy dostawy lub innego przewoźnika niż oferowanie na stronie internetowej Sklepu. W razie skorzystania przez Kupującego z tego uprawnienia, ryzyko utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą wydania jej przez Sprzedawcę przewoźnikowi spoczywa na Kupującym.
10. W przypadku, gdy w momencie odbioru przesyłki opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub ingerencji osób trzecich, zaleca się odmowę przyjęcia towaru, sporządzenie w obecności pracownika firmy przewozowej protokołu zgłoszenia szkody oraz zgłoszenie tego faktu obsłudze Sklepu.
 
§7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 
1. Zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem następujących kosztów:
a) dodatkowe koszty poniesione przez Sprzedawcę w związku z wybraniem przez Konsumenta innego sposobu dostarczenia niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę,
b) bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów),
c) koszt świadczeń spełnionych do chwili odstąpienia umowy, jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta.
2. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można wysłać drogą elektroniczną na adres sklep@kolscyfanatycy.pl bądź listownie na adres Kolscy Fanatycy, ul.Toruńska 16, 62-600 Koło.
4. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
5. Sprzedawca jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
9. Konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy, które nastąpiło po korzystaniu z nich w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem.
 
§8 REKLAMACJA
1. Wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodną z Umową, jeżeli:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
3. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
4. Jeżeli Kupującym jest Konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
5. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Konsumenta w przypadku określonym w §7 pkt 2 Regulaminu, jeżeli:
a) zapewnień tych nie znał,
b) oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy,
c) treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy.
6. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę prawną. Przez wadę prawną należy rozumieć sytuację, w której rzecz stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także, jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji, lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa.
7. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
c) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
d) żądać usunięcia wady.
9. Uprawnienia wymienione w §7 pkt 7a i b przysługują Kupującemu tylko wtedy, jeżeli Sprzedawca nie wymieni niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego rzeczy wadliwej na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiania przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad, lub usunięcia wady.
10. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
11. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
12. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
13. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
14. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres Sprzedawcy.
15. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
16. Kupujący jest zobowiązany dołączyć opis niezgodności towaru z Umową w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego.
17. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
18. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorcą, traci on uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.
19. W przypadku §7 pkt 17 Regulaminu utrata uprawnień za wady fizyczne nie następuje mimo niezachowania terminów do zbadania rzeczy przez Kupującego lub do zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie, jeżeli Sprzedawca wiedział o wadzie albo zapewnił Kupującego, że wady nie istnieją.
20. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli Kupującym jest Konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy Kupującemu.
21. Roszczenie o usuniecie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w §7 pkt 19 zd. 2 Regulaminu.
22. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.
23. Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Kupujący dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia, w którym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim stała się prawomocna.
24. Powyższe nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 
§9 GWARANCJA
1. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu mogą być objęte gwarancją producenta obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Czas gwarancji poszczególnych towarów widnieje w jego opisie na stronie internetowej Sklepu.
3. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są przedstawione w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
4. Przepisy gwarancyjne nie wyłączają możliwości reklamowania produktu z tytułu rękojmi.

 
§10 POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem Sklepu jest właściciel sklepu.
2. Sklep wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez Użytkownika.
3. Sklep działa zgodnie z przepisami prawa, w szczególności przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Dokonując rejestracji w Sklepie albo składając zamówienie jako nowy klient, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzane przez Sklep jego danych osobowych w celu realizacji zamówień dokonywanych w Sklepie.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia realizację zamówień w Sklepie.
6. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu informowania klienta o nowych produktach oraz promocjach Sklepu.
7. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w każdym czasie. Nie ulegają jednak usunięciu dane osobowe Kupującego, które znajdują się w dokumencie sprzedaży przechowywanym na potrzeby fiskalne.
8. Administrator danych osobowych przetwarza je w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu oraz w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów.
9. Użytkownik może skontaktować się z administratorem danych wysyłając e-mail na adres sklepu bądź też listownie na Adres Sprzedawcy.
 
§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
2. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
3. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy Kodeks Cywilny, ustawy o Prawach Konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Kupującego przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
a) mediację,
b) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,
c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,
d) uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.
7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2015r

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl